Ile razy można zmienić lekarza rodzinnego 2023 – Informacje i Zasady

Ile razy można zmienić lekarza rodzinnego 2023 – Informacje i Zasady

Zmiana lekarza rodzinnego może być konieczna z różnych powodów. Czasami pacjent nie jest zadowolony z opieki medycznej lub potrzebuje specjalisty, którego lekarz rodziny nie może dostarczyć. W Polsce istnieją określone zasady dotyczące zmiany lekarza rodzinnego. W tym artykule przedstawiamy informacje na temat tego, ile razy można zmienić lekarza rodzinnego w roku 2023 oraz jak postępować w takiej sytuacji.

1 Ile razy można zmienić lekarza rodzinnego w roku 2023?

Według obecnie obowiązujących przepisów, pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego tylko raz w roku kalendarzowym. Oznacza to, że w roku 2023 pacjent będzie mógł dokonać zmiany lekarza rodzinnego jeden raz. Pamiętaj, że ta zasada dotyczy jednej osoby i nie ma zastosowania do innych członków rodziny.

2 Jak dokonać zmiany lekarza rodzinnego?

Aby dokonać zmiany lekarza rodzinnego, należy spełnić pewne warunki i postępować zgodnie z określonymi procedurami. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć:

  1. Skontaktuj się z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Możesz skorzystać z elektronicznego systemu NFZ lub osobiście udać się do oddziału.
  2. Złożenie wniosku o zmianę lekarza rodzinnego. Wniosek można złożyć online poprzez Platformę Usług Elektronicznych NFZ lub osobiście w oddziale NFZ.
  3. Po złożeniu wniosku, otrzymasz potwierdzenie, które będzie zawierać informacje o dacie zmiany lekarza rodzinnego.
  4. Zgłoś się do nowego lekarza rodzinnego. Umów się na wizytę i przedstaw nowemu lekarzowi swoją historię medyczną.

3 Co się stanie po przekroczeniu limitu zmian?

W przypadku przekroczenia limitu zmian lekarza rodzinnego, pacjent nie będzie mógł skorzystać z opieki medycznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Aby ponownie korzystać z usług lekarza rodzinnego, pacjent będzie musiał poczekać do kolejnego roku kalendarzowego lub spełnić szczególne warunki, takie jak nagłe, nieprzewidziane sytuacje zdrowotne.

  Kto jest moim lekarzem rodzinnym? - Informacje i Porady

Podsumowanie

W roku 2023 pacjenci w Polsce będą mieli prawo do tylko jednej zmiany lekarza rodzinnego. Zmiana ta może być dokonana poprzez odpowiednie procedury zgodne z wytycznymi NFZ. Należy jednak pamiętać, że przekroczenie limitu zmian wiąże się z brakiem dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby zmiany lekarza rodzinnego, warto dokładnie przemyśleć swoje decyzje i skonsultować się z odpowiednimi organami. Pamiętaj, że dobro Twojego zdrowia jest najważniejsze!